โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาลัยแม่ฟ้าหลวง

การจัดการความรู้

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวิดีโอ
https://i.ibb.co/87Pxp3H/Capture.png
HA_เรื่องเล่า Story telling โชคดีที่ได้เป็นพยาบาล
4/29/2021 1:56:49 PM โดย 64387072 นางสาว วิลาศินี เภสัชกร

https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/28/AuLTJe.png
HA_ผลงานองค์กร สะท้อนตามมาตรฐาน (ตอนที่ IV)
4/29/2021 1:53:45 PM โดย 64387072 นางสาว วิลาศินี เภสัชกร

https://sv1.picz.in.th/images/2021/04/28/AuLTJe.png
แนวคิดบันได 3 ขั้น สู่ HA
4/29/2021 1:50:52 PM โดย 64387072 นางสาว วิลาศินี เภสัชกร

เอกสาร
CNP
10/25/2021 3:16:28 PM โดย 64387186 นางสาว เสาวลักษณ์ เจ้าหน้าที่บริหาร

Service Profile : PCT
10/25/2021 3:14:11 PM โดย 64387186 นางสาว เสาวลักษณ์ เจ้าหน้าที่บริหาร

Service Profile : ฝ่ายการพยาบาล
10/25/2021 3:13:16 PM โดย 64387186 นางสาว เสาวลักษณ์ เจ้าหน้าที่บริหาร


รูปภาพเนื้อหาที่น่าสนใจ

2021 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง