โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาลัยแม่ฟ้าหลวง

การจัดการความรู้

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียด

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร งานอำนวยการชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Phone: 0 5391 4006, 0 5391 4186

Email: qic.mch@mfu.ac.th


การ Upload ไฟล์จะไม่มีการ Loading นะครับ กรุณารอสักครู่จนกว่าระบบจะบอกว่าเสร็จสิ้น
เนื้อหาที่น่าสนใจ

2021 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง